Savremena poliklinika u Adi

“Narcissus” je novootvorena poliklinika u Adi

Započeli smo ovaj projekat sa misijom da našoj zajednici pružimo visokokvalitetnu uslugu, sveobuhvatnu zdravstvenu negu i osiguramo pacijentima pristup zdravstvenoj zaštiti, nedvosmisleno potrebnoj radi otklanjanja raznovrsnih komplikacija i zdravstvenih poteškoća i poboljšanja celokupnog stanja pacijenta.

Lekari u našoj klinici su pojedinci stručnjaci u svojoj grani medicine

Lekari sa bogatim praktičnim iskustvom i eksperti svoje struke, zajedno čine jedan kvalitetan i pouzdan tim, koji efikasno pruža usluge u svrhe lečenja pacijenata. Cilj tima je zadovoljan pacijent, što se postiže pravilnom dijagnozom, uz adekvatnu opremu kojom rukuje obučeno lice i savesnim lečenjem od strane stručnog lica.

Obratite nam se

Sa vašim pitanjima, sugestijama i primedbama možete nam se obratiti na sledećoj adresi.

Ada, Maršala Tita br. 13

e-mail: info@pknarcissus.rs

tel: 024/220-123

mob: 063/544-487