Ginekologija i akušerstvo


 • ... je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, pa proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.


 • - Ginekološki pregledi
 • - UZ pregledi
  Ginekološki ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se  prikazuju strukture i organi u maloj karlici. Na ovaj način se mogu  definisati položaj, veličina i građa materice (i grlića materice),  jajnika i jajovoda. Savremena ginekologija se više ne može zamisliti bez ultrazvučnog pregleda. Metoda je jednostavna, bezbedna, klinički važna i može se ponavljati koliko god puta je to potrebno a da to ni na koji način ne ugrozi pacijentkinju. Ginekološki ultrazvuk može se vršiti na dva načina, transabdominalno (preko stomaka) ili transvaginalno (vaginalnim putem). Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda mnogo bliža organima koji se pregledaju. Ponekad se vrši i abdominalni i vaginalni ultrazvuk da bi se dobro pregledala cela karlica.Preporuka savremene medicine kao i samih lekara jeste da svaka žena bar jednom godišnje, u okviru svog ginekološkog pregleda, uradi i ultrazvuk, ali se on savetuje i prilikom sledećih simptoma: abnormalnosti anatomske strukture materice, ukoliko se oseti bol u maloj karlici, prilikom neredovnih, bolnih, obilnih krvarenja ili izostanka ciklusa, kada se prati rast mioma materice ili veličina i izgled cisti na jajnicima, prisustva i položaja intrauterinog uloška (IUD) – spirale, dijagnoza i potvrda trudnoće (eventualno vanmaterične trudnoće) i dalje praćenje toka trudnoće, cisti i drugih vrste tumora unutar karlice, pelvičnih inflamatornih bolesti i drugih vrsta zapaljenja ili infekcija, postmenopauznog krvarenja.
 • - Vođenje trudnoće
  Vođenje trudnoće podrazumeva skup svih testova, pregleda i analiza, koji se obavljaju po preporuci ginekologa.  Vaš odabrani ginekolog, trebalo bi da Vas prati od momenta ustanovljene trudnoće neposredno do termina porođaja. Svakako je od velike važnosti, kako za lično zdravlje trudnice tako i za zdravlje Vaše bebe , ispoštovati sve preporuke, kao i preglede, koji prate period od 40 nedelja.
 • - CTG pregled (kardiotokografija)
  CTG pregled (kardiotokografija) predstavlja dijagnostičku metodu praćenja materičnih kontrakcija i srčanih tonova bebe. Na ovaj način se registruje rad srca bebe i beleži se u vremenu, ali i postojanje (ili ne) kontrakcija materice, odnosno beleženje tonusa materice.