Interna medicina


 • ...predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega, žlezda sa unutrašnjim lučenjem i dr. U grane Interne medicine spadaju kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, onkologiija, reumatologija, nefrologija, imunologija.

 • - Internistički pregledi
 • - Kardiologija
 •   Pregled kardiologa
 •   Ehokardiografija
  Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.
 •   EKG holter
  EKG holter Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 h. Holter EKG-a se radi u slučaju: Sumnje na poremećaj srčanog ritma (aritmiju), krize svesti, vrtoglavice
 •   Holter krvnog pritiska
  Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa. Koristi se za procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska, otkrivanja perioda naglih hipotenzija, kontrolu efekata antihipertenzivne terapije. Izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem)
 •   Ergometrija - test opterećenja
  Test opterećenja srca je postupak kojim se utvrđuje uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Fizičko opterećenje može dovesti do ispoljavanja poremećaja srčanog rada koji se ne mogu uočiti pri radu srca u miru. Koristi se u cilju otkrivanja, dokazivanja i praćenja koronarne bolesti.
 • - Endokrinologija
  Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije bavi se  bolestima žlezdi sa unutrašnjim lučenjem. Pregled uključuje: razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, hroničnim   bolestima (ukoliko boluje od njih), prethodnim operacijama, prethodnim   bolničkim lečenjima, bolestima u porodici, životnim navikama itd... uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje pritiska),  savet i preporuku za dalji terapijski plan i  predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici.
 • - Gastroenterologija
 •   Gastroskopija
  Gastroskopija je endoskopska metoda koja označava pregled unutrašnjosti gornjeg digestivnog sistema. Gastroskopija se obavlja nakon operacija gornjeg digestivnog trakta, kao preventivni pregled i po preporuci lekara određenim oboljenja i simptoma.
 •   Kolonoskopija
  Kolonoskopija je optičko ispitivanje debelog creva kolonoskopom. Kolonoskop je fleksibilna cev sa izvorom svetla i delom za posmatranje. On omogućava doktoru da vidi unutrašnjost debelog creva sićušnom videokamerom. Kolonoskopija se primenjuje da bi se osmotrile, dijagnostikovale i nekada lečile promene u debelom crevu.
 •   Rektoskopija
  Rektoskopija je procedura koja se koristi za dijagnostikovanje promena u rektumu, završnom delu debelog creva u dubini do 25 centimetara i anusu, otvoru rektuma. Pregled se obavlja pomoću endoskopskog instrumenta rektoskopa koji je povezan sa kamerom i svetlom i omogućava pregled unutrašnjosti rektuma. S obzirom na činjenicu da se kod raka debelog creva oko 80% tumorskih promena nalazi upravo u tom delu, rektoskopija je izuzetna važna kao preventivni pregled, posebno kod osoba sa porodičnom istorijom raka debelog creva ili pojave polipa.
 • - Onkologija
  Onkologija predstavlja granu medicine koja se bavi faktorom nastanka tumora, njegovog razvoja i lečenja tumora.
 • - Pulmologija
 •   Pregledi pulmologa
  Pulmološki pregled predstavlja pregled specijaliste koji ima za cilj otkrivanje i lečenje bolesti pluća i organa za disanje. Pacijenti se najčešće obraćaju pulmologu zbog kašlja, otežanog disanja, bola u grudima, posebno onaj koji je probadajućeg karaktera i pojačava se pri udahu, osećaja sviranja ili „šištanja u grudima, kao i stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja.
 •   Spirometrija
  Spirometrija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procenjuje zapremina plućnog vazdušnog prostora i protok vazduha kroz disajne puteve.  Veoma je bitan test da lekar pulmolog vidi kako Vaša pluća rade, a za pacijenta je potpuno bezbolan, brz i nije težak.